بایگانی روزانه: ژوئن 15, 2008

مردمی یکدل و یکصدا هرگز شکست نخواهند خورد

ویکتور خارا گیتاریست ،شاعر ، آهنگساز و آواز خوان شیلیایی از چهره های مبارزه نهضت مردمی سالوادور آلنده _ رهبر و رئیس جمهوری شیلی – بود .

پس از کودتای سازمان جاسوسی سیا در شیلی ( سپتامبر 1973 ) او را همراه پنج هزار تن از جوانان مبارز آن کشور در استادیوم بزرگ سانتیاگو زندانی کردند .رئیس زندان که سرودهای هیجان انگیز خارا را شنیده بود به او نزدیک شد و گفت که آیا حاضر است برای دوستان خود گیتار بزند و سرود بخواند ؟

پاسخ ویکتور خارا مثبت بود :

– البته که حاضرم .

رئیس زندان به یکی از گروهبانان گفت :

-گیتارش را بیاور .

گروهبان رفت و تبری با خود آورد و هر دو دست ویکتور را با آن شکستند . آنگاه رئیس زندان به طعنه گفت :

-خوب بخوان چرا معطلی ؟

ویکتور خارا در حالیکه دستان خونریزش را در آسمان حرکت می داد از همزنجیران خود خواست که با او همصدائی کنند و آنگاه آواز پنج هزار دهان به خواندن سرود وحدت که خارا تصنیف کرده بود در استادیوم سانتیاگو طنین افکند :

مردمی یکدل و یکصدا

هرگز شکست نخواهند خورد …

هنوز سرود به پایان نرسیده بود که گروهبانان جسم نیمه جان ویکتور خارا را به گلوله بستند .

کاریکاتور اثر پلانتو که از کتاب جمعه سال اول شماره 1 اسکن شده