بایگانی روزانه: ژوئیه 7, 2008

فرهنگ انقلاب 2

70- فرح دستکشت کو .. شوهر کس کشت کو
با اره بریدند سر ممد دماغو
عجب کره خری بود … عجب پدر سگی بود

71-بیل و کلنگ و حلبی … همش تو کون پلوی(پهلوی)

72-کره خر آلاشتی… بختیارو جاذاشتی (جاگذاشتی)

73-پسر رضا گری گاو میچرونه .. تا میگیم مرگ بر شاه تیر میپرونه

74- جاوید شاه … در مستراح

75-کوروش بلند شو .. که من شاشیدم

76-رضا (شاه) سرت سلامت … عروست (یا دخترت)جنده در اومد … پسرت کونده در اومد

77-اشک چش (م)ما شوره … جیمی با فرح جوره…ماجنده نمی خایم… ما شاه نمی خایم

78-فری (فرح) غصه نخور(اگر) مملی بمیره… جیمی خودش میاد تو رو میگیره

79- شاه رفته به مصر عربی برقصه … سادات بزنه و فرح برقصه .. فلفل بخوره و سالادی برقصه

80-یه سگ داریم پشمالویه … اسمش فرح شهبانویه
یه سگ داریم نازه … اسمش فرحنازه
یه سگ داریم تو باغه … اسمش ممد دماغه
یه سگ داریم چاقه … اسمش اشرف چلاقه
یه سگ داریم قهوه ایه … اسمش رضا پهلویه

81-نه شاه میخوایم نه خمینی …. شیره میخوایم کوپینی

82- روزی رضا گری با آه وناله …گفت چیکار کنم سر کچلم مو در بیاره
توله سگش گفت که این کاری نداره … پشگل بمال ماشاژ بده مو در میاره

83-مردم ایران به دنبال نفت … شاه به گور پرش رید و رفت

84- ما بچه های مولوی ..شاه رو تو طویله بستیم
از بس که عر عر میکرد… بختیار رو هم خر میکرد
مملی اگه شاه نمیشد …. این همه غوغا نمیشد

85- الهی الهی ولیعهدت جلو چشمت بمیره… الهی الهی فرح از داغ اون آتیش بگیره.. که شاید که شاید دل یک مادری آروم بگیره

86-یا ایهالناس این شاه نسناس .. هرجا ه باشه باز تو نخ ماس

87-خدایا سفرش را پر خطر کن.. مار زمرگش باخبر کن
الهی بر نگردی ای شاه جانی .. هرجا که باشی تو چنگ مانی

88-شاه عزم سفر کرده … گه خورده غلط کرده
کابینه رو عوض کرده …  گه خورده غلط کرده
بختیار رو خر کرده ….. گه خورده غلط کرده
شلوارشو تر کرده ….. گه خورده غلط کرده
روسری به سر کرده …. گه خورده غلط کرده
ولیعهد رو کفن کرده … این یک کار رو خوب کرده

شوخی

89-مجاهد مجرد داماد باید گردد

90-ما اعتراض داریم شوهر نیاز داریم.. چرا جوونا رو کشتین مارو بی شوور گذاشتین

91-زنها به ما پیوستند … بی غیرتها نشستند

92-ینست شعار ملت … حراج نصف قیمت( مغازه دار)

93–مرگ بر بختیار … تخم مرغ ده ریال  (مغازه دار)

94-بت شکن یزید کش … نایب امام دو تومن (عکس فروش)

95-اسراییل نابود است … رو تختی موجود است (مغازه دار)

ادامه

96-قسم به روح مادرم فاطمه … ندارم از کشته شدن واهمه

97-پاره پاره شدن در صف پیکارها … در ره حقیقت به زیر رگبارها
به که ذلت کشیم تا نباشد رژیم … مرگ بر شاه (2)

98-آثار فساد و خفقانی نگذاریم .. از شاه دنی نام و نشانی نگذاریم

99-کاخ نیاوران را به خاک وخون میکشیم …. قسم به خون شهدا شاه ترا میکشیم

100-کاخ ستم را واژگون …. ما کرده ایم از موج خون
پیروزی از ماست(2)
شب تاریک ملت روز میگردد … خمینی عاقبت پیروز میگردد

101-تنها راه سعادت .. ایمان جهاد شهادت

102-خون شهیدان خلق … سرخی پرچم ماست

103-برادر مجاهد .. شهادتت مبارک

104-برادر شهیدم .. راهت ادامه دارد

105-سکوت هر مسلمان … خیانت است به قرآن
استقلال آزادی…. جمهوری (حکومت)اسلامی

106-عاشورا عاشورا … قیام ملی ما

107-شاه جلاد ما تازه مسلمان شده … آب غسل و وضوش خون جوانان شده

108-اینست شعار ملی … خدا قرآن خمینی

109-حکومت توحیدی مظهر عدل وداد است … رژِم شاهنشاهی سرچشمه فساد است

110-همدان کربلا شد … همدان بر فنا شد

111-خمینی بت شکن … ریشه شاه رو بکن

112-رهبر آزادگانست خمینی … انقلابی ترین مردم جهانست خمینی
کارشاه تمام است خمینی امام است… استقلال آزادی جمهوری اسلامی این آخرین کلام است

113-بیا خمینی وطن انقلابست … نقش مخالفین تو بر آبست
جان ما فدایت .. همچو مصطفایت
الله اکبر .. خمینی رهبر

114-یک شنبه آقا نیاد …. دوشنبه انقلابست

115-ماهمه سرباز توایم خمینی … گوش به فرمان توایم خمینی

116-صل علی محمد … رهبر ما خوش آمد

117-خمینی آمد به وطن الله اکبر … چشم تو روشن شریعتمدار الله اکبر

118-درود بر طالقانی .. رهبر زندانی ما

119-نخست وزیر ایران مهدی بازرگان است …. چون فرموده خمینی او حاکم ایران است

120-درود بر شریعتی معلم شهید ما

121-صمد معلم ماست …. راه صمد راه ماست (دباره صمد بهرنگی)

122-تا شاه کفن نشود … ایران کفن نشود

123-قسم به مردم قسم به میهن … ننشینم از پا تا مرگ دشمن

124-خلق به خون می کشد …. سلطنت پهلوی

125انحصار قدرت حق ملت  مرگ بر شاه … امتیاز و حرمت حق ملت مرگ بر شاه

126-از انقلاب مردم…. شاه فراری شده

127-حکومت اسلامی آری … حکومت خودکامان هرگز
به سلطه جویان جهان … فروش خاک ایران هرگز

128-ایران را سراسر سیاهکل میکنیم

129-ملت دیگه بیدار شده … آماده پیکار شده

130-کارگر کشاورز … اسلام حامی توست

131-نفرین  برزگر  آه کارگر … بر شاه بی پدر

132-درود بر برزگر .. متحد کارگر

133-کارگر نفت ما … حامی سر سخت ما

134کارگر برزگر قهرمان … کار تو سرمایه را میسازد
سرمایه از روز ازل نبوده … سرمایه دار حق ترا ربوده
با تشکیل و تجهیز نیروهایت … با تشکیل حزب کارگرانت … بدست آور این حق جاودانت

134-ای برزگر کشت زمین واجب است … دهقان بدان که این شاه کاذب است

135-بختیار محکوم است … پهلوی معدوم است … ای اهل ایمان (2)

136-کشتار دانشجویان به دست شاه جلاد … خواسته آنان بوده برچیدن استبداد
بهترین تسلیت بر پدر و مادران … مرگ بر شاه (2)

137-در انقلاب سرخ خلق ایران … پرسنل هوایی سنگر ماست

138-ما به جای نان گلوله میخوریم
نان مسکن آزادی

139-صف نفت صف نان … حقه شا بیدین

140-زیر بار ستم نمی کنیم زندگی … جان فدا میکنیم در ره آزادگی

141-جمهوری آزادی…. نه شاه مادر زادی

142-ای ملت ایران دیون هرنه دیر سوز … آزادی نی پیدا الین هر ادیر سوز

143-زندانی سیاسی آزاد باید گردد

144-کارگر کارگر زنده به کار توایم

145-دولت سرمایه دار … دشمن نوع بشر

146-نان مسکن آزادی … حکومت مردمی .. اتحا مبارزه پیروزی

147-به همت توده ها شاه ترا میکشیم

148-برابری برادری .. حکومت کارگری

149-تنها راه رهایی .. راه مجاهدین است

150-درود بر مجاهد … مرگ بر منافق

151-درود خلق و خالق … نثار تو مجاهد

152-نفرین خلق و خالق .. نثار تو منافق

153-تنها راه رهایی .. پیوند با فدایی

154-درود بر فدایی … رزمنده نهایی

155-فدایی فدایی .. تو افتخار مایی

156-درود بر فداییی … سلام بر مجاهد

157-تنها راه رهایی … مسلسل مجاهد و فدایی

158-حزب همه رنگ … حزب توده

159-امروز هوا ابریه … مردن شاه حتمیه

160-به کوری چشم شاه .. زمستونم بهاره

سگ جدید دربار … شاهپور بختیاره