فرهنگ انقلاب 2

70- فرح دستکشت کو .. شوهر کس کشت کو
با اره بریدند سر ممد دماغو
عجب کره خری بود … عجب پدر سگی بود

71-بیل و کلنگ و حلبی … همش تو کون پلوی(پهلوی)

72-کره خر آلاشتی… بختیارو جاذاشتی (جاگذاشتی)

73-پسر رضا گری گاو میچرونه .. تا میگیم مرگ بر شاه تیر میپرونه

74- جاوید شاه … در مستراح

75-کوروش بلند شو .. که من شاشیدم

76-رضا (شاه) سرت سلامت … عروست (یا دخترت)جنده در اومد … پسرت کونده در اومد

77-اشک چش (م)ما شوره … جیمی با فرح جوره…ماجنده نمی خایم… ما شاه نمی خایم

78-فری (فرح) غصه نخور(اگر) مملی بمیره… جیمی خودش میاد تو رو میگیره

79- شاه رفته به مصر عربی برقصه … سادات بزنه و فرح برقصه .. فلفل بخوره و سالادی برقصه

80-یه سگ داریم پشمالویه … اسمش فرح شهبانویه
یه سگ داریم نازه … اسمش فرحنازه
یه سگ داریم تو باغه … اسمش ممد دماغه
یه سگ داریم چاقه … اسمش اشرف چلاقه
یه سگ داریم قهوه ایه … اسمش رضا پهلویه

81-نه شاه میخوایم نه خمینی …. شیره میخوایم کوپینی

82- روزی رضا گری با آه وناله …گفت چیکار کنم سر کچلم مو در بیاره
توله سگش گفت که این کاری نداره … پشگل بمال ماشاژ بده مو در میاره

83-مردم ایران به دنبال نفت … شاه به گور پرش رید و رفت

84- ما بچه های مولوی ..شاه رو تو طویله بستیم
از بس که عر عر میکرد… بختیار رو هم خر میکرد
مملی اگه شاه نمیشد …. این همه غوغا نمیشد

85- الهی الهی ولیعهدت جلو چشمت بمیره… الهی الهی فرح از داغ اون آتیش بگیره.. که شاید که شاید دل یک مادری آروم بگیره

86-یا ایهالناس این شاه نسناس .. هرجا ه باشه باز تو نخ ماس

87-خدایا سفرش را پر خطر کن.. مار زمرگش باخبر کن
الهی بر نگردی ای شاه جانی .. هرجا که باشی تو چنگ مانی

88-شاه عزم سفر کرده … گه خورده غلط کرده
کابینه رو عوض کرده …  گه خورده غلط کرده
بختیار رو خر کرده ….. گه خورده غلط کرده
شلوارشو تر کرده ….. گه خورده غلط کرده
روسری به سر کرده …. گه خورده غلط کرده
ولیعهد رو کفن کرده … این یک کار رو خوب کرده

شوخی

89-مجاهد مجرد داماد باید گردد

90-ما اعتراض داریم شوهر نیاز داریم.. چرا جوونا رو کشتین مارو بی شوور گذاشتین

91-زنها به ما پیوستند … بی غیرتها نشستند

92-ینست شعار ملت … حراج نصف قیمت( مغازه دار)

93–مرگ بر بختیار … تخم مرغ ده ریال  (مغازه دار)

94-بت شکن یزید کش … نایب امام دو تومن (عکس فروش)

95-اسراییل نابود است … رو تختی موجود است (مغازه دار)

ادامه

96-قسم به روح مادرم فاطمه … ندارم از کشته شدن واهمه

97-پاره پاره شدن در صف پیکارها … در ره حقیقت به زیر رگبارها
به که ذلت کشیم تا نباشد رژیم … مرگ بر شاه (2)

98-آثار فساد و خفقانی نگذاریم .. از شاه دنی نام و نشانی نگذاریم

99-کاخ نیاوران را به خاک وخون میکشیم …. قسم به خون شهدا شاه ترا میکشیم

100-کاخ ستم را واژگون …. ما کرده ایم از موج خون
پیروزی از ماست(2)
شب تاریک ملت روز میگردد … خمینی عاقبت پیروز میگردد

101-تنها راه سعادت .. ایمان جهاد شهادت

102-خون شهیدان خلق … سرخی پرچم ماست

103-برادر مجاهد .. شهادتت مبارک

104-برادر شهیدم .. راهت ادامه دارد

105-سکوت هر مسلمان … خیانت است به قرآن
استقلال آزادی…. جمهوری (حکومت)اسلامی

106-عاشورا عاشورا … قیام ملی ما

107-شاه جلاد ما تازه مسلمان شده … آب غسل و وضوش خون جوانان شده

108-اینست شعار ملی … خدا قرآن خمینی

109-حکومت توحیدی مظهر عدل وداد است … رژِم شاهنشاهی سرچشمه فساد است

110-همدان کربلا شد … همدان بر فنا شد

111-خمینی بت شکن … ریشه شاه رو بکن

112-رهبر آزادگانست خمینی … انقلابی ترین مردم جهانست خمینی
کارشاه تمام است خمینی امام است… استقلال آزادی جمهوری اسلامی این آخرین کلام است

113-بیا خمینی وطن انقلابست … نقش مخالفین تو بر آبست
جان ما فدایت .. همچو مصطفایت
الله اکبر .. خمینی رهبر

114-یک شنبه آقا نیاد …. دوشنبه انقلابست

115-ماهمه سرباز توایم خمینی … گوش به فرمان توایم خمینی

116-صل علی محمد … رهبر ما خوش آمد

117-خمینی آمد به وطن الله اکبر … چشم تو روشن شریعتمدار الله اکبر

118-درود بر طالقانی .. رهبر زندانی ما

119-نخست وزیر ایران مهدی بازرگان است …. چون فرموده خمینی او حاکم ایران است

120-درود بر شریعتی معلم شهید ما

121-صمد معلم ماست …. راه صمد راه ماست (دباره صمد بهرنگی)

122-تا شاه کفن نشود … ایران کفن نشود

123-قسم به مردم قسم به میهن … ننشینم از پا تا مرگ دشمن

124-خلق به خون می کشد …. سلطنت پهلوی

125انحصار قدرت حق ملت  مرگ بر شاه … امتیاز و حرمت حق ملت مرگ بر شاه

126-از انقلاب مردم…. شاه فراری شده

127-حکومت اسلامی آری … حکومت خودکامان هرگز
به سلطه جویان جهان … فروش خاک ایران هرگز

128-ایران را سراسر سیاهکل میکنیم

129-ملت دیگه بیدار شده … آماده پیکار شده

130-کارگر کشاورز … اسلام حامی توست

131-نفرین  برزگر  آه کارگر … بر شاه بی پدر

132-درود بر برزگر .. متحد کارگر

133-کارگر نفت ما … حامی سر سخت ما

134کارگر برزگر قهرمان … کار تو سرمایه را میسازد
سرمایه از روز ازل نبوده … سرمایه دار حق ترا ربوده
با تشکیل و تجهیز نیروهایت … با تشکیل حزب کارگرانت … بدست آور این حق جاودانت

134-ای برزگر کشت زمین واجب است … دهقان بدان که این شاه کاذب است

135-بختیار محکوم است … پهلوی معدوم است … ای اهل ایمان (2)

136-کشتار دانشجویان به دست شاه جلاد … خواسته آنان بوده برچیدن استبداد
بهترین تسلیت بر پدر و مادران … مرگ بر شاه (2)

137-در انقلاب سرخ خلق ایران … پرسنل هوایی سنگر ماست

138-ما به جای نان گلوله میخوریم
نان مسکن آزادی

139-صف نفت صف نان … حقه شا بیدین

140-زیر بار ستم نمی کنیم زندگی … جان فدا میکنیم در ره آزادگی

141-جمهوری آزادی…. نه شاه مادر زادی

142-ای ملت ایران دیون هرنه دیر سوز … آزادی نی پیدا الین هر ادیر سوز

143-زندانی سیاسی آزاد باید گردد

144-کارگر کارگر زنده به کار توایم

145-دولت سرمایه دار … دشمن نوع بشر

146-نان مسکن آزادی … حکومت مردمی .. اتحا مبارزه پیروزی

147-به همت توده ها شاه ترا میکشیم

148-برابری برادری .. حکومت کارگری

149-تنها راه رهایی .. راه مجاهدین است

150-درود بر مجاهد … مرگ بر منافق

151-درود خلق و خالق … نثار تو مجاهد

152-نفرین خلق و خالق .. نثار تو منافق

153-تنها راه رهایی .. پیوند با فدایی

154-درود بر فدایی … رزمنده نهایی

155-فدایی فدایی .. تو افتخار مایی

156-درود بر فداییی … سلام بر مجاهد

157-تنها راه رهایی … مسلسل مجاهد و فدایی

158-حزب همه رنگ … حزب توده

159-امروز هوا ابریه … مردن شاه حتمیه

160-به کوری چشم شاه .. زمستونم بهاره

سگ جدید دربار … شاهپور بختیاره

15 پاسخ به “فرهنگ انقلاب 2

 1. انگلیس خواست تا شاه نباشد , امريكا خر شدوگفت اوکی و دست آخر روسیه اجرا کرد
  حالا انگلیس نفت جنوب و روسیه نفت شمال را میبرند و امریکا کم کم از صحنه خاور میانه محو میشود
  این بود سناریوی انقلاب ایران

  راز :ممنون از نظر

 2. همه رو که توطئه می بینی!
  یاد دائی جان ناپلئون به خیر!
  راز: ببخشید اول فکر کردم با من هستید

 3. «و امریکا کم کم از صحنه خاور میانه محو میشود» جدا؟کی اجرا کرده این سناریو رو که برعکس درومده؟

 4. به به چه فرهنگ درخشان و اريايی!واقعاً برازنده ی اين افراد که اين شعار ها را دادند همين رژيم هست!
  چرا پس غرغر ميکنيم!؟اين رژيم مگه وارث همين افراد که اينها را گفتن نيست! کورش بلند شو که من شاشيدم!!!
  به به چه فضل و دانشی آفرين به فرهنگ 7000 ساله ی ايران آفرين به اين نزاکت و درايت آفرين بر ما که خودمان
  را الکی آقای دنيا ميدانيم.خلايق هرچه لايق هر چه بيشتر ميگذرد و در تاريخ اجتماعی ايران دقيق ميشم بيشتر
  از ايرانی بودن خودم شرم ميکنم و بيشتر ميبينم که هيچ رژيمی بيشتر از جمهوری اسلامی برازنده ی ايرانی نيست!!!
  بدرود ايرانی ها ی نجيب و شريف و دردانه ی بشريت

 5. مثل همیشه خوب ؟
  در ضمن تمبرهای واقعا زیبایی دارید قدرشون رو بدونید.
  در ضمن بد نیست اگه نام اون کتاب که مطالب رو از اون ذکر می کنید
  با تشکر
  راز:ممنون علی جان منبع سه تا است که در آخرین نوشته ذکر میکنم
  ولی علی الحساب 1 دفترچه یادداشت شخصی عمویم
  2 کیهان سال 57
  3 کتاب جمعه شماره های 20 و 24

 6. ممنون از اين پست ات. چه شعارهاي بانمكي اند.
  البته بعضي هاش حرص ام را درمي آورند.

 7. 99 درصد شعارهای کلاس پایین نه بر دیواری نوشته شد نه کسی آنها را فریاد زد. احتمالآ نویسنده دفترچه بیماری بوده که اینگونه شعارها را بر اساس بضاعت شخصی خودش میساخته. به هر حال در تهران که چنین شعارهایی داده نشد.

 8. ای کاش میتونستی بفهمی چقر نفهمی راستش رو بگو چند گرفتی اینهمه چرند نوشتی.

 9. با سلام
  من شما رو لينک کردم
  در صورت تمايل ما را با نام کار20موبايل لينک کنيد

 10. سلام و خسته نباشید
  چنانچه با تبادل لینک موافقید(آمارم بالای 8000 هست)
  ما را با نام:
  افسانه جومونگ ، سریال جومونگ
  لینک کنید
  و نام لینک خودتون را برای ما بفرستید
  با آرزوی موفقیت

 11. روح الله خمینی هند الاصل شیاد عضو لژ فراماسونری انگلیس عامل قتل و جنایت وشکنجه و فقروبدبختی وعفب
  ماندگی ملل ممالک محروسه بوده است و…

 12. روح الله خمینی هند الاصل شیاد عضو لژ فراماسونری انگلیس عامل قتل و جنایت وشکنجه و فقروبدبختی وعفب
  ماندگی ملل ممالک محروسه بوده است و….

 13. تمام انقلاب و توی چند تا شعار میبینی؟
  واقعا که خیلی جوکی
  این همه فیلسوف ها و تئورسین های انقلابی
  علم انقلاب
  اینا مغز متفکر میخواد
  فقط چندتا شعار نیست
  حالا که انقلاب فریب خورده مردم فریب خوردن تو چرا انقلاب رو میکوبی؟
  خیلی با مزه ای پسر

  آقای Emad Irani من ریدم تو قبر اون کوروشت و اون نژاد آریایت
  ریدم تو هرچی نژادپرست ناسیونالیسته
  اصلا یعنی چی که نژاد ما برترینه نژاد اونا پایین ترینه
  این فقط یه خاکه که دولت ها مرز بندیش کردن برای دشمن کردنه منو تو

  آدم بالا میاره با این اعتقادای کثیفتون

 14. nemidoonam ina hama ro az kojat dar ovordi ama joda az mohtavash jaleb bood

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s