بایگانی ماهانه: اکتبر 2009

حَبسیه مُسٌبعه رازٌیه

به زبان تصویر

روز نخست

1

روز دوم

2

روز سوم

3

روز چهارم

4

روز پنجم

5

روز ششم

6

روز هفتم

7

جشن پوریم (ایرانی کشی)در سال 2010

آیا داستان ایستر را شنیده اید؟

خشايار شاه در روز جشن تاجگذاري در حال مستي از ملكه «وشتي» مي‌خواهد در برابر مردان آمده تا زيبايي او را به رخ ميهمانان بكشد.

اما ملكه به دليل حجب و حيا و عفت ايراني‌اش قبول نمي‌كند و پادشاه خشمگين شخص ديگري را به عنوان ملكه انتخاب مي‌كند. ملكه جديد كه «هدسه يا استر» نام دارد, به همراه عده‌اي از زنان زيبا به قصر آمده تا با همكاري پسر عمويش مردخاي كه قيم او نيز هست هامان وزير خشايار شاه را بركنار كرده و بكشند. بعد از هامان, مردخاي را جانشين وي مي‌كنند.

آنها سپس از خشايار شاه اجازه كشتن دشمنان يهود را در 3 روز متوالي مي‌گيرند.

اين جمع در اين 3 روز 70 هزار نفر از ايرانيان كه در ميانشان زنان و كودكان نيز قرار داشتند, با بي‌رحمي تمام به قتل رسانده و اموالشان را به غارت مي‌برند.

گفتني است يهوديان هنوز هم با گذشت 26 قرن به مناسبت اين پيروزي و قتل عام بي‌سابقه تاريخي جشن مي‌گيرند.

آنها در اين روز لباس‌هايي شبيه شخصيت‌هاي داستان پوشيده و با بازي‌ كردن نقش‌هاي آنها اين جنايت بزرگ را تجديد خاطره مي‌كنند.

اين نسل‌كشي بي‌سابقه مطابق با روز 13 فروردين بوده است. اين نحسي 13 كه برخي از آن اسم مي برند مرتبط با پوريم و اين نسل كشي است.

فارغ از واقعی  یا افسانه بودن این داستان.مهم این است که ایستر برای یهودیان نشانی(سمبلی) از  افرادی است که در محلی غیر ازسرزمین یهود رشد کرده و به مقامی می رسند و سپس با استفاده از قدرت جامعه (یا شخص)میزبان و با  استفاده از هرگونه وسیله ای(موجه یا غیر موجه) سعی در اجرای اهداف قوم یهود خواهند داشت.

متهم احمدی نژاد:

از هنگامی که این شخص زمام امور را در دست گرفته هر سال در نقطه ای از ایران شورش های قومی راه افتاده .از سالهی نخستین و لو دادن نامه ی ابطحی(واقعی یا جعلی) در اهواز تا توهین به اهل سنت و اتفاقات بلوچستان وتحرکات مشکوک در  تبریز و..و خب چه کسی است که نداند برای به زانو در آوردن  ایران، این قدرت بزرگ منطقه ای  یکی از ساده ترین راهها انداختن بذر تفرقه در بین اقوامش است ،که یا تجزیه شده و به چند کشور کوچک تر  تقسیم شود یا در مشکلات داخلی غرق شده و کاری به کار دیگران نداشته باشد.

از لحاظ سیاسی ،هرگاه از اسراییل عملی سر زد که موجب خشم جامعه ی جهانی شد ،باز  احمدی نژاد شروع کرد به  دادن اخباری در رابطه با اضافه شدن سانتریفوژها و برنامه هسته ای یا  چند موشک هوا کرد،یا دستکم از لزوم محو و نابودی اسراییل  سخن گفت.و به این وسیله هم توجه جامعه ی جهانی را از موضوع اسراییل پرت کرد و هم باعث محکومیت ایران شد!

وضعیت اقتصاد و عملکرد ایشان نیز مشخص است.فروش نفت و وارد کردن محصولات صنعتی و کشاورزی و دامی و.. که باعث ورشکستگی  تولید (صنعتی و کشاورزی) در ایران  و سرمایه دار شدن تعداد محدودی افراد رانت خوار شد.جالب اینجاست که این افراد هم به شکل مرموزی سرمایه های خود را در داخل ایران نگهداری نکرده و به کشورهای حاشیه ی خلیج فاری و اروپا و کانادا می برند.

یعنی نفت به فروش می رسد و لوازم مصرفی (عمومن ببا عمر کمتر از پنج سال)وارد می شوندو تازه سودی هم که از خدمات فروش آن نصیب می شود در ایران نمی ماند.

البته که نباید انتظار داشته باشید این نوشته یک مقاله ی کاملن علمی باشد.اینها چیز هایی است که من و شما هر روز داریم می بینیم.بخاطر همین است که میگویم :

«محمود احمدی نژاد سبورچیان»ایستر زمان است.

آیا  از  سال 2010  به بعد ،اسراییلیان انداختن بمب اتم بر سر ما را جشن خواهند گرفت؟

آنالیز ریاضی «خرشدگی و..»نوشته ی اعجاب انگیز ورتیگونه

در پاسخ به

بررسی انالیز ریاضی قران

ابتدا این نوشته از ورتیگونه ی عزیز را بخوانید

برای اینکه به اعجاز این نوشته ی دو پاراگرافی پی ببرید .
برای اهل دل همین کافیست که «خریت» دوبار در این داستان دوپاراگرافی آمده و «داستان» هم دوبار.تازه کل نوشته دو پاراگراف است.
کافی نبود؟ایمان نیاوردید؟!!
پس بدانید حتی واژهی «دَرک» هم دوبار آمده.
که اگر به یک بچه ی دوساله هم این کلید واژه ها را بدهید جمله ی»داستان درک خریت «را میسازد.و دو پاراگراف بودن آن دلالت بر این می کند که داستان درک خریت در دو پاراگراف تشریح کردنی خواهد بود.
اینست نشانه هایی برای اهل یقین.
ایمان نیاوردید؟
عجب کافرانی هستید ،باشه بازهم مثالی می آورم.
پنوکیو 11 بار و واژه ی «خر»11 بار(البته بدون واژه ی ترکیبی خریت)
آیا براستی این کافی نیست؟
عجبا بر چشم کور شما .باشد بازهم مثال:
«گوش» 4 بار و «خرشدگی» 4 بار و «فرآیند» 3 بار و «تمام» هم 3 بار.
این نشانیست بر شما که بدانید فرآیند (سه بار تکرار «فرآیند» نشانی از تاکید است) خرشدگی بیشتر از راه گوش اتفاق می افتد و تمام.

حال اعجازی دیگر «خود «5بار «درک»2 بارو «فرایند»3 بار.

پس داریم :»درک 2بار»+»فرایند 3بار»=»خود5بار»

این یعنی چه

این بر مومنان دلالت است بر اینکه «درک فرایند» به عهده ی «خود» شخص است و تا خود شخص نخواهد هیچ فرایندی درک نخواهد شد.

این را بدان دوست من که داری این نوشته را میخوانی من پنج دقیقه وقت گذاشتم ،اینهمه کشفیات ریاضی انجام دادم یقین بدان تو با گذاشتن وقت بیشتر کشفیات بهتر و مفیدتری از من خواهی داشت.