بایگانی برچسب‌ها: آنتونوف 140

از بویینگ 747 تا آنتونوف 140

این دو تمبر به فاصله سی سال از یکدیگر چاپ شده اند

تمبر اول به مناسبت اولین پرواز مستقیم هما به نیویورک با بویینگ 747

تمبر دوم به مناسبت مونتاژ آنتونوف 140 در سی سال بعد

ما در این سی سال عقب گرد داشته ایم یا به جلو رفتیم؟

این چند تمبر را هم اگر خواستید ببینید