بایگانی برچسب‌ها: انقلاب

مردان تاریخ ساز ،هرگز از خاطر نمی روید…

زندانیشان  کنید  که آزدیشان را تقاضا کنند  ، شهیدشان نکنید که به بزرگداشتشان  بپردازند.این تکنیک دیکتاتورهای  باهوش است ،نه احمقهایی که از حوزه بیرون آمده اند و  آخرین پلیتیکی که در ذهن دارند گرفتن اعتراف تلویزیونی است. حالا ما شهدایی داریم که یادشان را گرامی میداریم ،هرگاه شاد شاد بودیم یاد آنها و جان از کف رفته شان لبخند را از لبان ما می رباید. جنایات نظام دیکتاتوری منحصر به فهرست  شکنجه ها ،قتل ها  و ناپدید شدگان نیست.دستگاه حاکم به انسان دروغ و خود پرستی می آموزد.همبستگی انسانها جنایت است.پیروزی دستگاه حاکم در این است:مردم بترسند حرف بزنند ،بترسند به یکدیگر نگاه بکنند ،هنگامی که چشمشان به چشم دیگری افتاد ،نگاهشان را بدزدند و پیش خود بگویند که:» نکند بخواهد مرا دستگیر کند.» نظام  اسلامی رسوا و بدنام است ،اما انسان به آن خو میگیرد.دستگاه حاکم آدم را کر و لال میکند،از گفتن و شنیدن باز میدارد،ونسبت به چیزهایی که دیدنش ممنوع است نابینا میکند. اولین مرگی که در تظاهرات  و جلوی دوربین ها اتفاق افتاد موجب رسوایی جهانی شد،اما خبر دهمین مرگ ناشی از شکنجه به زحمت انعکاس پیدا کرد ،میترسم خبر چهلمین مرگ ،دیگر «امری عادی «تلقی شود. دستگاه حاکم به مردم می آموزد که دهشت و هراس را نیز ،همچنان که به گرمای تابستان عادت می کنند بپذیرند.

انیشتن هم می گفت:نافرمانی مدنی و عدم همکاری به شیوه ی گاندی

اقای فروتن گلاس عزیز

مساله ای که روشنفکران این کشور با آن رو به رو هستند بسیار مهم است.سیاست بازان مرتجع در حالی که نفوذ خطری  از خارج را جلوی چشمان مردم نکاه داشته اند توانسته اند نسبت به هرگونه کوشش  و فعالیت روشنفکرانه   و آزاد اندیشانه ایجاد بدگمانی  کنند ،و چون  تا این زمان در کار خود موفق بوده اند  اکنون قدم پیش نهاده اند  که جلوی  آزادی آموزش را بگیرند و تمام کسانی که تسلیم نمی شوند  از شغل خود محروم کنند،یعنی انان را به گرسنگی بکشانند.

در برابر چنین بلایی اقلیت روشنفکران چه باد بکنند؟صادقانه بگویم تنها راهی که به نظر من می رسد راه انقلابی عدم همکاری  است به مفهومی که {گاندی}از آن ارئه کرده است. هر روشنفکری  که به هر یک از این کمیته ها فراخواننده میشود باید از شهادت دادن خودداری کند؛یعنی به طور خلاصه ،رفاه شخصی خود را  فدای رفاه فرهنگی کشورش بکند.

اگر تعدا کسانی که آماده ی برداشتن این گام مهم و خطیرند زیاباشد بدون شک با موفقیت رو به رو خواهد شد. وگرنه ،روشنفکران این کشور استحقاق چیزی بهتر از این بردگی که برایشان در نظر گرفته شده نخواهند داشت.

استراتژی» قنات حاج علیرضا میلیسپو» برای نماز جمعه

از حاج حسین آقا ملک روایت میکنند که در سالهای بعد از جنگ دوم و ایام زنده باد و مرده باد  بعد از شهریور 1320 یک روز ساکنان محله ی سرچشمه تهران به حاج اقا گفتند که مدتهاست قنات «حاج علیرضا» لاروبی نشده.وچون وقف است کسی مسئول آن نیست،خوب است  چند تنی جمع  شویم برویم خدمت شهردار تهران،شاید به کمک آقایان بودجه ای از شهرداری برای لاروبی قنات «حاج علیرضا»اختصاص داده شود.

روز بعد حاج اقا همراه چند تن از ریش سفیدان سرچشمه به را افتادند.از قول حاج آقا گفته اند که:

«ما در سر چشمه -به هنگام حرکت-حدود بیست سی نفر بودیم ،اما هر قدر که به طرف میدان توپخانه نزدیک تر می شدیم من پشت سرم می دیدم که جمعیت بیشتر شده است،تا نزدیک میدان توپخانه دیدم جمعیت از حد عادی خارج شد.پیش خودم می گفتم لابد ساکین سرچشمه هستند و هر کدام  خواسته اند بیایند که شهردار متوجه کثرت استفاده کنندگان از  قنات  بشود.

اما در اول توپخانه پشت سر که نگاه کردم دیدم بیشتر جمعیت ایستاده و جوانی روی چهارپایه ای بالا ر فته و  مثل این است که خیال سخنرانی دارد.تا من خواستم اظهار نظری بکنم دیدم فریاد جمعیت  بلند شد  که همه(حتی اهل سرچشمه) یکصدا  می گفتند :»مرگ بر میلیسپو»»مرده باد میلیسپو»»میلیسپو نمیخواهیم».

من روی سکویی بلند شدم  که بگویم » بابا ما کاری به میلیسپو نداریم ما می خواهیم برویم خدمت شهردار و تکلیف قنات حاجی علیرضا را تعیین کنیم» ؛اما چند نفر فریاد زدند:»حاجی بیا پایین ،بیا پایین پیرمرد خرفت»

و بدین طریق مخلص را به زور پایین کشیدند و قضیه ی قنات حاج علیرضا تبدیل شد به تضاد سیاستهای روس و آمریکا و انگلیس و اختلاف مستشاران آمریکایی با ابتهاج.آن روز میتینگی تشکیل شد که اهل سرچشمه و توپخانه نمونه آن را به یاد نداشتند»

از کتاب تلاش آزادی نوشته ی باستانی پاریزی

تغییر خوشایند ادبیات

میجنگم ،میمیرم ،رایتو پس می گیرم؛

انتقام خونت را خواهیم گرفت؛

کشته ندادیم که سازش کنیم، صندوق دست‌خورده شمارش کنیم؛

می‌کشم، می‌کشم، آن که برادرم کشت؛

این شعار ها رو که  آدم می خونه یا می شنوه،اصلن فکرش رو نمی کنه

انگار نه انگار همین  مردم چند ماه پیش با شنیدن خبر  کشته شدن اشخاصی مانند  دکتر زهرا بنی یعقوب ،حداکثر جمله ای که به دهانشان می آمد این بود

«مرد و راحت شد»

فرهنگ انقلاب 2

70- فرح دستکشت کو .. شوهر کس کشت کو
با اره بریدند سر ممد دماغو
عجب کره خری بود … عجب پدر سگی بود

71-بیل و کلنگ و حلبی … همش تو کون پلوی(پهلوی)

72-کره خر آلاشتی… بختیارو جاذاشتی (جاگذاشتی)

73-پسر رضا گری گاو میچرونه .. تا میگیم مرگ بر شاه تیر میپرونه

74- جاوید شاه … در مستراح

75-کوروش بلند شو .. که من شاشیدم

76-رضا (شاه) سرت سلامت … عروست (یا دخترت)جنده در اومد … پسرت کونده در اومد

77-اشک چش (م)ما شوره … جیمی با فرح جوره…ماجنده نمی خایم… ما شاه نمی خایم

78-فری (فرح) غصه نخور(اگر) مملی بمیره… جیمی خودش میاد تو رو میگیره

79- شاه رفته به مصر عربی برقصه … سادات بزنه و فرح برقصه .. فلفل بخوره و سالادی برقصه

80-یه سگ داریم پشمالویه … اسمش فرح شهبانویه
یه سگ داریم نازه … اسمش فرحنازه
یه سگ داریم تو باغه … اسمش ممد دماغه
یه سگ داریم چاقه … اسمش اشرف چلاقه
یه سگ داریم قهوه ایه … اسمش رضا پهلویه

81-نه شاه میخوایم نه خمینی …. شیره میخوایم کوپینی

82- روزی رضا گری با آه وناله …گفت چیکار کنم سر کچلم مو در بیاره
توله سگش گفت که این کاری نداره … پشگل بمال ماشاژ بده مو در میاره

83-مردم ایران به دنبال نفت … شاه به گور پرش رید و رفت

84- ما بچه های مولوی ..شاه رو تو طویله بستیم
از بس که عر عر میکرد… بختیار رو هم خر میکرد
مملی اگه شاه نمیشد …. این همه غوغا نمیشد

85- الهی الهی ولیعهدت جلو چشمت بمیره… الهی الهی فرح از داغ اون آتیش بگیره.. که شاید که شاید دل یک مادری آروم بگیره

86-یا ایهالناس این شاه نسناس .. هرجا ه باشه باز تو نخ ماس

87-خدایا سفرش را پر خطر کن.. مار زمرگش باخبر کن
الهی بر نگردی ای شاه جانی .. هرجا که باشی تو چنگ مانی

88-شاه عزم سفر کرده … گه خورده غلط کرده
کابینه رو عوض کرده …  گه خورده غلط کرده
بختیار رو خر کرده ….. گه خورده غلط کرده
شلوارشو تر کرده ….. گه خورده غلط کرده
روسری به سر کرده …. گه خورده غلط کرده
ولیعهد رو کفن کرده … این یک کار رو خوب کرده

شوخی

89-مجاهد مجرد داماد باید گردد

90-ما اعتراض داریم شوهر نیاز داریم.. چرا جوونا رو کشتین مارو بی شوور گذاشتین

91-زنها به ما پیوستند … بی غیرتها نشستند

92-ینست شعار ملت … حراج نصف قیمت( مغازه دار)

93–مرگ بر بختیار … تخم مرغ ده ریال  (مغازه دار)

94-بت شکن یزید کش … نایب امام دو تومن (عکس فروش)

95-اسراییل نابود است … رو تختی موجود است (مغازه دار)

ادامه

96-قسم به روح مادرم فاطمه … ندارم از کشته شدن واهمه

97-پاره پاره شدن در صف پیکارها … در ره حقیقت به زیر رگبارها
به که ذلت کشیم تا نباشد رژیم … مرگ بر شاه (2)

98-آثار فساد و خفقانی نگذاریم .. از شاه دنی نام و نشانی نگذاریم

99-کاخ نیاوران را به خاک وخون میکشیم …. قسم به خون شهدا شاه ترا میکشیم

100-کاخ ستم را واژگون …. ما کرده ایم از موج خون
پیروزی از ماست(2)
شب تاریک ملت روز میگردد … خمینی عاقبت پیروز میگردد

101-تنها راه سعادت .. ایمان جهاد شهادت

102-خون شهیدان خلق … سرخی پرچم ماست

103-برادر مجاهد .. شهادتت مبارک

104-برادر شهیدم .. راهت ادامه دارد

105-سکوت هر مسلمان … خیانت است به قرآن
استقلال آزادی…. جمهوری (حکومت)اسلامی

106-عاشورا عاشورا … قیام ملی ما

107-شاه جلاد ما تازه مسلمان شده … آب غسل و وضوش خون جوانان شده

108-اینست شعار ملی … خدا قرآن خمینی

109-حکومت توحیدی مظهر عدل وداد است … رژِم شاهنشاهی سرچشمه فساد است

110-همدان کربلا شد … همدان بر فنا شد

111-خمینی بت شکن … ریشه شاه رو بکن

112-رهبر آزادگانست خمینی … انقلابی ترین مردم جهانست خمینی
کارشاه تمام است خمینی امام است… استقلال آزادی جمهوری اسلامی این آخرین کلام است

113-بیا خمینی وطن انقلابست … نقش مخالفین تو بر آبست
جان ما فدایت .. همچو مصطفایت
الله اکبر .. خمینی رهبر

114-یک شنبه آقا نیاد …. دوشنبه انقلابست

115-ماهمه سرباز توایم خمینی … گوش به فرمان توایم خمینی

116-صل علی محمد … رهبر ما خوش آمد

117-خمینی آمد به وطن الله اکبر … چشم تو روشن شریعتمدار الله اکبر

118-درود بر طالقانی .. رهبر زندانی ما

119-نخست وزیر ایران مهدی بازرگان است …. چون فرموده خمینی او حاکم ایران است

120-درود بر شریعتی معلم شهید ما

121-صمد معلم ماست …. راه صمد راه ماست (دباره صمد بهرنگی)

122-تا شاه کفن نشود … ایران کفن نشود

123-قسم به مردم قسم به میهن … ننشینم از پا تا مرگ دشمن

124-خلق به خون می کشد …. سلطنت پهلوی

125انحصار قدرت حق ملت  مرگ بر شاه … امتیاز و حرمت حق ملت مرگ بر شاه

126-از انقلاب مردم…. شاه فراری شده

127-حکومت اسلامی آری … حکومت خودکامان هرگز
به سلطه جویان جهان … فروش خاک ایران هرگز

128-ایران را سراسر سیاهکل میکنیم

129-ملت دیگه بیدار شده … آماده پیکار شده

130-کارگر کشاورز … اسلام حامی توست

131-نفرین  برزگر  آه کارگر … بر شاه بی پدر

132-درود بر برزگر .. متحد کارگر

133-کارگر نفت ما … حامی سر سخت ما

134کارگر برزگر قهرمان … کار تو سرمایه را میسازد
سرمایه از روز ازل نبوده … سرمایه دار حق ترا ربوده
با تشکیل و تجهیز نیروهایت … با تشکیل حزب کارگرانت … بدست آور این حق جاودانت

134-ای برزگر کشت زمین واجب است … دهقان بدان که این شاه کاذب است

135-بختیار محکوم است … پهلوی معدوم است … ای اهل ایمان (2)

136-کشتار دانشجویان به دست شاه جلاد … خواسته آنان بوده برچیدن استبداد
بهترین تسلیت بر پدر و مادران … مرگ بر شاه (2)

137-در انقلاب سرخ خلق ایران … پرسنل هوایی سنگر ماست

138-ما به جای نان گلوله میخوریم
نان مسکن آزادی

139-صف نفت صف نان … حقه شا بیدین

140-زیر بار ستم نمی کنیم زندگی … جان فدا میکنیم در ره آزادگی

141-جمهوری آزادی…. نه شاه مادر زادی

142-ای ملت ایران دیون هرنه دیر سوز … آزادی نی پیدا الین هر ادیر سوز

143-زندانی سیاسی آزاد باید گردد

144-کارگر کارگر زنده به کار توایم

145-دولت سرمایه دار … دشمن نوع بشر

146-نان مسکن آزادی … حکومت مردمی .. اتحا مبارزه پیروزی

147-به همت توده ها شاه ترا میکشیم

148-برابری برادری .. حکومت کارگری

149-تنها راه رهایی .. راه مجاهدین است

150-درود بر مجاهد … مرگ بر منافق

151-درود خلق و خالق … نثار تو مجاهد

152-نفرین خلق و خالق .. نثار تو منافق

153-تنها راه رهایی .. پیوند با فدایی

154-درود بر فدایی … رزمنده نهایی

155-فدایی فدایی .. تو افتخار مایی

156-درود بر فداییی … سلام بر مجاهد

157-تنها راه رهایی … مسلسل مجاهد و فدایی

158-حزب همه رنگ … حزب توده

159-امروز هوا ابریه … مردن شاه حتمیه

160-به کوری چشم شاه .. زمستونم بهاره

سگ جدید دربار … شاهپور بختیاره

فرهنگ انقلاب 1

پایان پنجاه سل سلطنت پهلوی

دفتر چه ای رو پیدا کردم که درونش تقریبا تمام شعارهای انقلاب 57 (شعار و دیوار نوشته)نوشته شده بود.به چند دلیل تصمیم گرفتم که اونها رو در اینجا بنویسم:

1 هرچه گشتم چنین چیزی رو نه تنها در اینترنت .بلکه در کتابهای چاپ شده بعد از انقلاب ندیدم و گفتم که اگر ننویسم این نسخه هم از بین میره.
2 برای کسانی که بعدا در رابطه با انقلاب تحقیق میکنن اطلاعات مفیدی داره از سطح فرهنگ ونیازهای  مردمی که انقلاب کردند.

و در آخر اینکه در هنگام خواندن این شعارها خوتون را به جای شاه یا رهبران انقلاب بگذارید تا دلیل دستپاچگی یکی و حس مالکیت دیگری را دریابید

شعار ها زیاد هستند و من فقط شعارها و دیوار نوشته های موزون رو با بیطرفی کامل در حداکثر سه بخش با تمبر ,عکس یا کاریکاتور مرتبط مینویسم تا جلوه دیداری هم داشته باشه.اگر هم چیزی رو اضافه کردم بارنگ دیگری مینویسم.

توضیح آخر اینکه صاحب دفترچه به همراه تعداد زیادی از کسانی که در آن انقلاب نقش اساسی رو داشتند بعد از انقلاب اعدام شدند

1-ای امام زمان رحمی به ما کن…… ما را از دست این جلاد رها کن

2-شاه زنا زاده است …….. خمینی آزاده است

3-با پتک کارگر با داس برزگر ….. از ریشه برکنیم این شاه حیله گر

4-ای بی شرف حیا کن ……. سلطنت را رها کن

5-به همت توده ها ….. شاه ترا میکشیم

6-تا مرگ شاه خائن …. نهضت ادامه دارد

7-این شاه آمریکایی … اعدام باید گردد

8-شاه جنایت میکند …. کارتر حمایت میکند

9-گر حکم الیه بوگون مراجع …. بو شاه جنایتکارا راجع…جمعن اله بیز اسلحه آلوخ …. قلدر رضانون اوغلونی…تختدن یره سالوخ ………..کارتر جاننا ولوله سالوخ

10-شاه جنایت میکند…… جنده زیارت میکند

11-فرح شورتت چه رنگه….. کارتر میگه سه رنگه(یا قشنگه)

12-کارتر فرح رو با نازش می خواد ….. شرکت نفت رو با جهازش می خواد

13-هرکی بر سر قبر رضا کچل نرینه …… الهی از کونش خیر نبینه

14-دولیعهد سلطنت محال است ….. سگ زرد برادر شغال است

15-کودکان در کودکی از کشتن موران خوشند …. خاندان پهلوی از کودکی آدم کشند

16-شاه طرفدار ماست …. خواهرش همکار ماست (از طرف اهالی شهر نو)

17-رژیم پادشاهی گه سگ بد بوییست … شورای سلطنت هم گه سگ مصنوعیست «!؟»

18-برقرار میکنیم حکومت علی را …. سرنگون میکنیم رژیم پهلوی را

19-رژیم شاهنشاهی سرچشمه فساد است

20-رژیم شاهنشاهی نابود باید گردد

21-زیر بار ستم نمیکنیم زندگی …. جان فدا میکنیم در ره آزادگی …..سرنگون میکنیم سلطنت پهلوی … مرگ بر این شاه (2)

22-نه شریفی نه امامی …. بلکه یک خر تمامی

23-ازهاری بیچاره …. ای سگ چهار ستاره
مردیکه ی گوساله … پیر سگ شصت ساله
بازهم بگو نواره …. نوار که پا نداره
گفتی که صد هزاره … چشمای تو خماره

24-یک مویز و دو قیسی …. سقط شده اویسی

25-خسرو داد… یک عامل استبداد

26-از درد بی علاجی … به سگ میگن تو ناجی

27-بختایر بختیار نوکر بی اختیار …سگ جدید در بار … منقل رو بردار بیار

28-کابینه بختیار تو طئه آمریکاست

29-بختیار شیره کش … باید بری مراکش

30-وای به حالت بختیار … اگر خمینی دیر بیاد(یا اگر آقا فردا نیاد)

31-بختیار توله سگ …. آقا میاد صد در صد

32-یک مملکت یک دولت … آن هم به رای ملت

33-شاه در بدر شد …. ساواک بی پدر شد

34-هرکی که شاه پرسه .. معلومه که دیوثه

35-نفتو کی برد آمریکا … گاز رو کی برد شوروی … پولش. کی خورد پهلوی …. مرگ بر این سلطنت پهلوی

36-استقلال آزادی جمهوری اسلامی

37-نه آمریکا نه شوروی …. مرگ بر رژیم پهلوی

38-آمریکا اسیر است … چین و روس ذلیل است … اسراییل نابود است .. با قطع این نفت(2)

39-ما جنده نمیخوایم … ما شاه نمیخوایم … فری غصه نخور مملی بمیره … جیمی خودش میاد تو رو میگیره…بعد از شاه نوبت آمریکاست

40-پیروزی نهایی … اخراج آمریکاییست … آمریکا تو خالیست .. ویتنام گواهیست

41-ویتنام فلسطین متحد خلق ما … آمریکا اسراییل دشمنان خلق ما

42-مردم چرا نشستین … ایران شده فلسطین

43-ما به شما گل … شما به ما گلوله

44-برادر ارتشی … چرا برادر کشی «قبل از سه شدن اوضاع»

45-ارتش برادر نمیشه … «بعد از سه شدن اوضاع»

46-سرباز تو بیگناهی … فرمانده ات جلاد است … ارتش تو بیگناهی ..آلت دست شاهی

47-ای سرباز فراری تو حر این زمانی … زلشکر یزیدی به سوی خلق بازآ

48-به گفته خمینی … ارتش برادر ماست … زنده و جاوید بادا پرسنل هوایی

49-ارتش تو هم با ما باش … با ملت هم صدا باش
در راه حق بپا باش … با دشمن آشنا باش

50-سرباز برادر ماست …. ارتش دشمن ماست
فرانده ارتشی .. تویی که آدم کشی … سرباز زحمتکش است

-ارتش دنیا دشمن کش است … ارتش ایران برادر کش است
ارتش به این بی غیرتی … هرگز ندیده ملتی

52-اگه ار تش نباشه … شاه به خودش میشاشه

53-گلهای ایران همه پرپر شده … ارتش ما خر بود خرتر شده

54-ارتش جنایتکار است .. مزدور استعمار است

55-ما ارتش ملی میخوایم … نه ارتش آمریکایی

56-وای به روزی که مسلح شویم

57-ای رهبران ای رهبران .. مارا مسلح کنید

58-می کشم میکشم … آنکه برادرم کشت

59-مشت گره کرده ما … روزی مسلسل میشود

60-ای ملت آزاده ایران …. گر رهبریمیزدن اولسا فرمان
اولسوقدا گلولیه نشانه….. پیکار اولیروخ مسلحانه

61-برای حفظ ایران (قرآن)….. مردم مسلح شوید

62-مسلسل مسلسل … جواب آمریکایی

63-تنها راه رهایی … مسلسل مجاهد و فدایی

64-تنها راه رهایی … جنگ مسلحانه

65-ارتش خلقی بپا کنیم …. میهن خویش را رها کنیم

66-تشکل کلید پیروزی ماست .. اتحاد ضامن پیروزی ماست

67-تزکیه تشکل … جنگ مسلحانه
تفرقه تفرقه … سلاح شاه خائن

68-اعتصاب اعتصاب … مدرسه انقلاب

69-دانشجو -روحانی …. پیوندتان مبارک